serwisujemy
ubezpieczamy
likwidujemy szkody
wymieniamy opony

a po 4 latach

wymieniamy samochód na nowy

 

 

 

Już od 600 zł miesięcznie

 

 

NIE CZEKAJ - NAPISZ - ODDZWONIMY
Getin Noble Bank SA informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.
-rozwiń-

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, podmiotom z grupy kapitałowej do której należy Getin Noble Bank S.A.
-rozwiń-
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych jednostkom z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Getin Noble Bank SA oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi Getin Noble Bank SA ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb marketingowych. Aktualne wykazy: jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA oraz towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Getin Noble Bank SA ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku, dostępne są w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Bank drogą elektroniczną informacji handlowych.
-rozwiń-
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail. Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Bank drogą wiadomości smsowych informacji handlowych.
-rozwiń-
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Getin Noble Banku SA oraz jednostek z grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), do której należy Bank drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Do korespondencji powyżej wskazuję podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie numer telefonu komórkowego. Aktualny wykaz jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Getin Noble Bank SA dostępny jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku